Reichsmark, tidligere tysk myntenhet, var delt i 100 Reichspfennig. Reichsmark avløste 1924 Rentenmark som tysk hovedmynt. Reichsmark-valutaen var opprinnelig basert på gull, men utgiftene til opprustning og krigføring under Hitler-tiden medførte ny inflasjon. Pengevesenet ble sanert i 1948, og Reichsmark ble avløst som pengeenhet av Deutsche Mark.