Dime, (amer.-eng., av lat. decima, 'den tiende'), populært navn på en skillemynt i USA med verdien 10 cents (1/10 dollar), opprinnelig utmyntet i sølv, fra 1971 bare i kobbernikkel.