Centime, (til fr. cent, 'hundre'), skillemynt i Frankrike og en rekke andre fransktalende land. 1 centime = 1/100 av hovedmynten.