Grosz, plur. groszy, polsk skillemynt. 1 grosz = 1/100 złoty.