Tolar, tidligere myntenhet i Slovenia siden 1991. 1 tolar (symbol SlT, valutakode SIT) à 100 stotinov. I 2007 gikk Slovenia over til euro.