Cent, skillemynt i en rekke land. Cent er skillemynt i alle land med dollar (amerikansk dollar, østkaribisk dollar eller en annen, nasjonal dollar-valuta), samt i enkelte andre land, bl.a. Nederland og Etiopia. 1 cent er 1/100 av hovedmynten.