ECU, tidligere europeisk regne- og valutaenhet som bestod av en kurv av samtlige EU-lands valutaer. Den ble erstattet av euro 1. januar 1999. ECU er ikke lenger i bruk.