Santims, skillemynt i Latvia, = 1/100 lats. Fra og med 1. januar 2014, da Latvia gikk inn i eurosamarbeidet, gikk man over til cents. Se euro.