Pengö, ungarsk myntenhet 1926–46, delt i 100 fillér. Etter en hyperinflasjon i 1946 ble pengö avløst av forint. Ved pengesaneringen ble 1 forint satt lik 400 000 kvadrillioner (400 000 000 000 000 000 000 000 000 000) papir-pengö.