Broderi er arbeid som utføres med nål og tråd i dekorativ hensikt. Også selve den broderte gjenstanden kalles broderi. Broderikunsten omfatter en rekke forskjellige sting- og sømteknikker som dels følger stoffets veving (tellesøm), dels broderes fritt, ofte etter et opptegnet mønster (frisøm). Bunnstoffet kan dekkes helt eller delvis med sting, av samme eller av ulike typer. Hele artikkelen