Grensting, i broderi sting som danner sammenhengende rekker av U- eller V-former, plassert over hverandre og forskjøvet vekselvis til høyre og venstre.