Kjedesting, et av de eldste og mest utbredte broderisting. Sys slik at tråden danner en kjede av små, sammenhengende løkker.