Plattsøm, prydsøm til fylling av mønsterflater. Sys med sting som går parallelt eller stråleformet ved siden av hverandre. Plattsøm kan være ensidet eller dobbeltsidet, dvs. at tråden enten føres frem og tilbake ved siden av hverandre på oversiden, eller tilbake på undersiden.