Uttrekkssøm, teknikk i hvitsøm. I dobbel uttrekkssøm trekkes en del av trådene i bunntøyet ut i begge retninger, slik at man får et åpent rutenett. Dette rutenettet danner grunnlaget for den videre utbroderingen. I enkel uttrekkssøm trekkes trådene bare ut i én retning, og de gjenstående trådene sys sammen i mønster.