Petits points, flatedekkende tellesøm i form av halve korssting. Sys enten i lange rekker fra høyre mot venstre, eller i diagonale rekker. Teknikken var særlig populær på 1600- og 1700-tallet, ikke minst til møbeltrekk.