Hullsøm, utføres ved at én eller flere tråder trekkes ut i et stoffs rennings- eller innslagsretning, og de trådene som står igjen sys sammen. Sammensyingen kan skje på ulike måter, med forskjellige mønstre som resultat.