Smøyg, broderitype som sys over et visst antall tråder i bunnstoffet. Stingene går på rettsiden alltid parallelt med bunnvevens rennings- eller innslagstråder. Brodertrådene går enten fra bunntøyets ytterkant til ytterkant, eller bare over mindre partier. Teknikken har middelaldertradisjoner i Skandinavia. I Norge er det bevart verdslige og kirkelige innredningstekstiler i smøyg fra før reformasjonen. Opp mot vår egen tid er det hovedsakelig draktdeler som er utført i smøyg, men teknikken har også vært brukt til større tekstiler som f.eks. sengetepper.