Poul Nørlund, dansk historiker og arkeolog. Dr.philos. 1920, direktør for Nationalmuseet 1938. Nørlund ledet fra 1921 undersøkelsene av de gamle nordboruiner og graver på Vest-Grønland, bl.a. Brattalid. Resultatene er publisert i Meddelelser om Grønland og i det mer populært skrevne arbeid De gamle nordbobygder ved verdens ende (1934). Deltok 1928–29 i utgravningene av krigergravene ved Visby på Gotland. Over materiale fra dansk middelalder utgav han bl.a. Gyldne altre (1926). Hans undersøkelser av vikingborgen Trelleborg ved Slagelse på Sjælland er offentliggjort i Trelleborg (1948). Nørlund gjorde en stor innsats for utviklingen av Nationalmuseet.