Jens Jacob Asmussen Worsaae, dansk arkeolog; regnes blant grunnleggerne av den nordiske arkeologi. Inspektør for de antikvariske minnesmerker i Danmark 1847, sjef for samlingene på Rosenborg slott 1858 og leder av Oldnordisk museum 1866; samtidig fikk han ledelsen av Oldskriftselskabet. Sammen med Japetus Steenstrup og Peter W. Forchhammer undersøkte han de gamle lag av bløtdyrskall m.m. som snart ble erkjent å være avfallslag fra steinalderen («køkkenmøddinger»). Worsaae studerte også bronse- og jernalderens kronologi og utgav bl.a. Nordens forhistorie (1881). Hans En oldtidsgranskers erindringer ble utgitt 1934.