Hanna Rydh, svensk arkeolog. Fil.dr. 1919 på avhandlingen Dosformiga spännen från vikingatiden. Foretok arkeologiske undersøkelser i forskjellige deler av Sverige og deltok også aktivt bl.a. i sosialt arbeid, student- og kvinnesaksbevegelsen. 1952–54 ledet hun en arkeologisk ekspedisjon til India. Rydh skrev en rekke avhandlinger og artikler fra sine reiser og fra emner innen arkeologien, bl.a. Bland fornminnen och indianer (1934), Min resa till Indien (1946) og Rang Mahal; The Swedish Archaeological Expedition to India 1952–54 (1959).