Karl Ditlev Rygh, født i Verdal, norsk arkeolog og politiker, bror av Evald Rygh og Oluf Rygh. Cand.philol. 1863, 1887–99 overlærer ved Trondheims katedralskole, 1870 bestyrer for oldsakssamlingen ved Videnskabsselskabet samme sted. Ryghs vitenskapelige arbeid som arkeolog var hovedsakelig knyttet til studiet av det nordenfjelske Norge, særlig Trøndelags forhistorie. Hans undersøkelsesreiser og omfattende utgravninger fremskaffet et stort og betydningsfullt materiale. Etter brorens, professor Oluf Ryghs død, forestod han utgivelsen av Norske Gaardnavne for de nordenfjelske fylkers vedkommende. Han var konservativ politiker og representerte Trondheim på Stortinget 1886–92.