Karl Bernhard Salin, svensk arkeolog og museumsmann; dr.phil. 1890; i 1889 ansatt ved Statens historiska museum; 1903 intendant for Nordiska museet, 1905 styreformann for museet og Skansen i Stockholm, 1913–23 riksantikvar. Skrev en rekke grunnleggende avhandlinger over forhistorisk ornamentikk, hvorav det store arbeidet Die altgermanische Thierornamentik (1904) fremdeles har stor aktualitet. De stilfasene som preger germansk dyrestil fra ca. 500 til 700-tallet, har fått navn etter ham: Salins stil 1–3 (se dyreornamentikk).