Theodor Petersen, født i Trondheim, norsk arkeolog, bror av Jan G. Th. Petersen. 1915–48 bestyrer av Videnskabsselskabets oldsaksamling, Trondheim. Av de mer enn 70 artiklene han skrev, kan nevnes: Meldalsfunnene (1923) og Problemer i det nordenfjeldske Norges bosetningshistorie (1930).