Henry Creswicke Rawlinson, britisk offiser og orientalist, kalt assyriologiens grunnlegger. Han tjenestegjorde i India og kom i 1833 til Iran som militærrådgiver. Her ble han interessert i de gammelpersiske innskrifter med kileskrift. Han ble senere konsul i Bagdad og arbeidet med innsamlingen av oldtidsfunn til British Museum. Se assyriologi og Behistun.