Hjalmar Stolpe, svensk etnograf og arkeolog; opprinnelig zoolog, men kom tidlig inn på arkeologiske studier. Utgravninger av de to sentrale svenske jernalderfunn, på Björkö (Birka) i Mälaren og ved Vendel i Uppland, ble foretatt av Stolpe. Hans viktigste felt ble likevel etnografien, hvor han ble kjent på grunn av sine studier over naturfolkenes ornamentikk. 1883–85 var han med på en jordomseiling, og han brakte med hjem en rikholdig samling til det svenske riksmuseums etnografiske avdeling, som han ble leder for i 1900; professor 1903.