Jan Greve Thaulow Petersen, født i Trondheim, norsk museumsdirektør, bror av Theodor Petersen; dr.philos. 1919. 1915 konservator ved Universitetets oldsaksamling, direktør for Stavanger museum 1923–58. Petersen utgav en lang rekke betydelige arbeider over norsk arkeologi og historie, bl.a. De norske vikingesverd (doktoravhandling), Vikingetidens smykker (1928), Gamle gårdsanlegg i Rogaland (2 bd., 1934–36) og Vikingetidens redskaper (1951).