Paul Ferdinand Jacobsthal, tysk-britisk arkeolog og kunsthistoriker, professor i Marburg 1912–35, foreleste senere i keltisk arkeologi i Oxford. Han utgav verker om klassisk arkeologi og kunst, dessuten det viktige arbeidet Early Celtic Art (1944).