Mårten Stenberger, svensk arkeolog; fil.dr. 1933. Dosent i nordisk arkeologi i Uppsala 1933–48, førsteantikvar ved Statens Historiska Museum, Stockholm, 1948–52, professor i nordisk arkeologi i Uppsala 1952–63. Stenberger ledet tallrike arkeologiske undersøkelser i Sverige, særlig på Öland og Gotland, dessuten i Irland. Utgav bl.a. Öland under äldre järnåldern (1932, doktoravh.), Die Schatzfunde Gotlands der Wikingerzeit (2 bd., 1947–58), Vallhagar, a Migration Period Site on Gotland (2 bd., 1955), Det forntida Sverige (1964) og Sten. Brons. Järn (1969).