Ola er eit mannsnamn som er yngre form av Olav. Frå cirka 1400-talet og inn på 1800-talet var Ola det vanlegaste namnet i Noreg, men i offisiell samanheng, til dømes i folketeljinga av 1801, vart den danske forma Ole oftast brukt. På 1800-talet vart skriftformene Ole, Olaf og Oluf uttaleformer i Noreg.

Namnedag er 29. juli. Olav og Ole har også namnedag denne dagen.

Kjende personar med namnet Ola

Eit utval personar med namnet Ola, og som er omtalt i Store norske leksikon:

Namnestatistikk

I 2022 var det 9 372 menn i Noreg som hadde Ola som det einaste førenamnet eller som det fyrste av fleire, og Ola var blant dei hundre mest brukte namnet blant norske menn. I 2022 var det 96 gutar som fekk namnet Ola.

Utvikling i bruk av namnet

Til liks med mange andre nordiske namn hadde Ola toppfasen sin rundt 1930. På 1800-talet og tidlegare var det Ola som var brukt i talemålet, mens det danske Ole vart registrert i offisiell samanheng, til dømes i folketeljingar (sjå «Norsk personnamnleksikon»). På 1800-talet ville dermed Ola hatt atskilleg fleire namneberarar enn i dette diagrammet viss den munnlege bruken av namnet hadde vorte lagt til grunn. Sidan år 1900 har Ole vore brukt 2,7 gongar meir enn Ola.

Utvikling i bruk av namnet Ola frå 1800
Utvikling i bruk av namnet Ola frå 1800
Av /Store norske leksikon.
Lisens: CC BY SA 4.0

Geografisk variasjon på 1800-talet

Geografisk variasjon i bruk av namnet Ola på 1800-talet.

Ola var mest brukt i Hordaland, men svært uvanleg i Bergen.

Geografisk variasjon i bruk av namnet Ola på 1800-talet.
Av /Store norske leksikon.
Lisens: CC BY SA 4.0

Ola var mest brukt i Hordaland, men svært uvanleg i Bergen.

Historisk bruk av namnet Ola
Historisk bruk av namnet Ola
Av /Store norske leksikon.
Lisens: CC BY SA 4.0

Les meir i Store norske leksikon

Litteratur

  • Kruken, Kristoffer og Ola Stemshaug 2013: [Norsk personnamnleksikon]. 3. utgåva ved Kristoffer Kruken. Oslo.

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg