Håvard er eit mannsnamn som går tilbake til det norrøne Há-varðr. I dette toledda namnet tyder forleddet ‘høg’ og etterleddet ‘vaktar’. Forleddet kan også tyde ‘strid’.

Namnet har fleire variantar: Håvar, Haavar, Håvard, Haavard.

Namnedag er 7. juli. Hulda har også namnedag denne dagen.

Personar med namnet Håvard

Kulturell bruk

  • Håvard Gjermundsen Viland er hovudperson i Sigurd Hoels romanar «Arvestålet» (1941) og «Trollringen» (1956).

Kjende personar med namnet Håvard

Eit utval personar med namnet Haavard, og som er omtalt i Store norske leksikon:

Namnestatistikk

I 2022 var det 9 255 menn i Noreg som hadde Håvard som det einaste førenamnet eller som det fyrste av fleire, og Håvard var blant dei hundre mest brukte namnet blant norske menn. I 2022 var det 35 gutar som fekk namnet Håvard.

Utvikling i bruk av namnet

Håvard er blant dei få samansette nordiske namna som fekk toppfasen sin i siste halvdel av 1900-talet. Også namn som Erlend, Vebjørn, Vemund og Åsmund er døme på slike samansette namn som fekk ein sein toppfase.

Utvikling i bruk av namnet Håvard frå 1880
Utvikling i bruk av namnet Håvard frå 1880
Av /Store norske leksikon.
Lisens: CC BY SA 4.0

Geografisk variasjon på 1800-talet

Geografisk variasjon i bruk av namnet Håvard på 1800-talet.

Haavard var mest brukt i Aust-Agder, Rogaland og Hordaland.

Geografisk variasjon i bruk av namnet Håvard på 1800-talet.
Av /Store norske leksikon.
Lisens: CC BY SA 4.0

Haavard var mest brukt i Aust-Agder, Rogaland og Hordaland. (I talgrunnlaget for søylene inngår det også nokre få belegg på Håvard på 1800-talet.)

Historisk bruk av namnet Håvard
Historisk bruk av namnet Håvard
Av /Store norske leksikon.
Lisens: CC BY SA 4.0

Les meir i Store norske leksikon

Litteratur

  • Janzén, Assar 1947: De fornvästnordiska personnamnen. [Nordisk kultur 7].

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg