Bernd er eit mannsnamn. Det er ein variant av Bernt, nedertysk form av Bern-hard der forleddet tyder ‘bjørn’ og etterleddet ‘hard’.Namnet har fleire variantar: Berent, Bernd, Bernt.Kjende personar med namnet BerndEit utval personar med namnet Bernd, og som er omtalt i Store norske leksikon:Bernd & Hilla Becher Bernd Alois Zimmermann NamnestatistikkI perioden 1900–2017 var det omtrent 30 menn (fødde i Noreg) som hadde Bernd som det einaste førenamnet eller som det fyrste av fleire.Les meir i Store norske leksikonmannsnamnførenamn, mellomnamn, etternamnpersonnamnOm namneartiklane på snl.no