Lukas er eit mannsnamn som er ein stavevariant av Lucas, ei samantrekt form av Lucanus som tyder ‘mann frå landskapet Lucania’ (Sør-Italia).

Namnet har fleire variantar: Lucas, Lukas.

Kjende personar med namnet Lukas

Eit utval personar med namnet Lukas, og som er omtalt i Store norske leksikon:

Namnestatistikk

I 2022 var det 4 425 menn i Noreg som hadde Lukas som det einaste førenamnet eller som det fyrste av fleire. I 2022 var det 189 gutar som fekk namnet Lukas, og det var blant dei 50 mest populære gutenamna dette året.

Utvikling i bruk av namnet

Lukas og Lucas er blant dei bibelske namna som vart populære rundt år 2000. Andre døme på bibelske namn med liknande kurveprofil er Adam, Aron, Benjamin, David, Filip, Joakim, Markus, Mathias, Mikael, Noah og Ruben. Populariteten for slike bibelske namn kan sjåast i samanheng med det internasjonale oppsvinget for desse namna dei siste åra. Nokre av dei har også ein internasjonal stavemåte, til dømes Philip, Jacob, Joachim, Lucas, Marcus og Michael.

Utvikling i bruk av namnet Lukas frå 1880
Utvikling i bruk av namnet Lukas frå 1880
Av /Store norske leksikon.
Lisens: CC BY SA 4.0

Geografisk variasjon på 1800-talet

Geografisk variasjon i bruk av namnet Lukas på 1800-talet.

Lukas var mest brukt i Nordland.

Geografisk variasjon i bruk av namnet Lukas på 1800-talet.
Av /Store norske leksikon.
Lisens: CC BY SA 4.0

Lukas var mest brukt i Nordland. (I søylene inngår det også ein eller fleire stavevariantar, til dømes Lucas.)

Historisk bruk av namnet Lukas
Historisk bruk av namnet Lukas
Av /Store norske leksikon.
Lisens: CC BY SA 4.0

Les meir i Store norske leksikon

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg