Bård er eit mannsnamn som går tilbake til det norrøne Bárðr av eldre Bá-røðr. Forleddet kjem av Bǫð- som tyder ‘strid’. Etterleddet -røðr (opphavleg -frøðr) tyder ‘fred’.

Her er det stikk motsett tyding i forleddet og etterleddet. Men alt i norrøn tid var namnet Bárðr ugjennomsiktig, og forfedrane våre kunne dermed ikkje utan vidare sjå at dette opphavleg var eit toledda namn.

Namnet har fleire variantar: Bård, Baard.

Namnedag er 2. desember. Borghild og Borgny har også namnedag denne dagen.

Personar med namnet Bård

Kulturell bruk

Kjende personar med namnet Bård

Eit utval personar med namnet Baard, og som er omtalt i Store norske leksikon:

Namnestatistikk

I 2022 var det 3 758 menn i Noreg som hadde Bård som det einaste førenamnet eller som det fyrste av fleire.

Utvikling i bruk av namnet

Bård er blant dei einstava nordiske namna som var noko brukte tidleg på 1800-talet. Namnet var på topp 1965–1974, og dette er innanfor toppfasen til dei einstava nordiske namna, 1940–1979.

Utvikling i bruk av namnet Bård frå 1800
Utvikling i bruk av namnet Bård frå 1800
Av /Store norske leksikon.
Lisens: CC BY SA 4.0

Geografisk variasjon på 1800-talet

Geografisk variasjon i bruk av namnet Bård på 1800-talet.

Baard var mest brukt i Hordaland.

Geografisk variasjon i bruk av namnet Bård på 1800-talet.
Av /Store norske leksikon.
Lisens: CC BY SA 4.0

Baard var mest brukt i Hordaland. (I talgrunnlaget for søylene inngår det også nokre få belegg på Bård på 1800-talet.)

Historisk bruk av namnet Bård
Historisk bruk av namnet Bård
Av /Store norske leksikon.
Lisens: CC BY SA 4.0

Les meir i Store norske leksikon

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg