Sven er eit mannsnamn som kjem av norrønt Sveinn. Det er laga til ordet sveinn i norrønt som tyder ‘ung mann’ (jamfør læresvein). Sven er vanleg form i Sverige.

Namnet har fleire variantar: Svein, Sven, Svend, Svenn.

Personar med namnet Sven

Kulturell bruk

  • Sven Dufva er ein finsk bondegut i det episke diktet «Fänrik Ståls sägner» (1848, 1860) av Johan Ludvig Runeberg.

Kjende personar med namnet Sven

Eit utval personar med namnet Sven, og som er omtalt i Store norske leksikon:

Namnestatistikk

I 2022 var det 4 176 menn i Noreg som hadde Sven som det einaste førenamnet eller som det fyrste av fleire. I 2022 var det 9 gutar som fekk namnet Sven.

Utvikling i bruk av namnet

Namnestatistikken for 1800-talet baserer seg på folketeljingar, og då var det oftast registerføraren som bestemte kva for variant som skulle førast inn i teljinga – ikkje namneberaren sjølv. Derfor er variantane Svein, Svend og Sven slått saman, og dei er presenterte med ei felles kurve for 1800-talet. Svein var på topp 1945–1949 og Svenn noko seinare (1965–1969). Svein er klart meir brukt enn variantane Sven, Svend og Svenn. Naturleg nok var den danske forma Svend mest vanleg på 1800-talet. Stavemåten Sven, som er einerådande i Sverige, kan i Noreg vere påverka av svensk ortografi. Også mange andre einstava nordiske mannsnamn hadde – som Svein og Svenn – toppfasen sin innanfor perioden 1920–1979, til dømes Bjørn, Dag, Finn, Geir, Jarl, Kjell, Leif/Leiv, Odd, Rolf/Rolv, Stein/Sten, og Ulf.

Utvikling i bruk av namnet Sven frå 1800
Utvikling i bruk av namnet Sven frå 1800
Av /Store norske leksikon.
Lisens: CC BY SA 4.0

Geografisk variasjon på 1800-talet

Geografisk variasjon i bruk av namnet Sven på 1800-talet.

Sven var – til liks med Svend – klart mest brukt i Rogaland.

Geografisk variasjon i bruk av namnet Sven på 1800-talet.
Av /Store norske leksikon.
Lisens: CC BY SA 4.0

Sven var – til liks med Svend – klart mest brukt i Rogaland.

Historisk bruk av namnet Sven
Historisk bruk av namnet Sven
Av /Store norske leksikon.
Lisens: CC BY SA 4.0

Les meir i Store norske leksikon

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg