Statens kantiner, tidl. Forsvarets kantiner, statsforetak, frem til 1997 forvaltningsbedrift under Forsvarsdepartementet som hadde til oppgave å skaffe militært personell varer og tjenester og å drifte kantiner ved militære forlegninger. Fra 2001 omdannet til statlig aksjeselskap (Grødegaard AS), som i 2005 ble overtatt av det private servicekonsernet ISS A/S.