DK, den tidligere regionale, landmilitære inndeling av Norge. Landet var delt i 4 distriktskommandoer, som var underlagt Forsvarskommando Nord-Norge og Forsvarskommando Sør-Norge til 2002. Den nye nasjonale kommandostrukturen består av Fellesoperativt hovedkvarter i Stavanger med tilhørende Landsdelskommando Nord-Norge i Bodø.