Distriktskommando (DK) var en regional inndeling av den landmilitære delen av Forsvaret i Norge, som omfattet Hæren og Heimevernet. Distriktskommando-strukturen ble lagt av Forsvarets ledelse i London under andre verdenskrig, og trådte i kraft ved krigens slutt i 1945. Ordningen ble avviklet i 2002. En distriktskommando var den øverste militære myndighet i sitt kommandodistrikt.

Faktaboks

Uttale
distrˈiktskommando

Før dette (1894–1934) var det Sjømilitære distriktskommandoer med utspring i marineverftene i Bergen, Fredriksvern, Karljohansvern, Kristiansand og Trondheim. Fra 1901 omfattet ordningen tre kommandoer, henholdsvis ved Karljohansvern, i Bergen og Kristiansand (Marviken). Under nøytralitetsvakten under første verdenskrig (1914–1918) ble på ny en kommando opprettet i Trondheim (1915) og ytterligere en i Ramsund (1917).

Historikk

Som forberedelse til å ta militær kontroll etter den tyske okkupasjonen, ble Norge inndelt i fem landmilitære distriktskommandoer:

  • Nord-Norge (DKN i Harstad)
  • Trøndelag (DKT i Trondheim)
  • Østlandet (DKØ i Hamar)
  • Sørlandet (DKS i Kristiansand)
  • Vestlandet (DKV i Stavanger)

De to sistnevnte ble i 1995 slått sammen som DKSV, i Kristiansand. DKØ var i årene 1946–1957 delt i to kommandoer: DK Viken (Halden) og DK Oppland (Hamar).

Under krigen

Formelt ble distriktskommandoene etablert i London i 1942. Forløperen er de fem infanteribrigadene som ble opprettet som følge av hærordningen av 1861. Distriktskommandoene bygde på disse fem (senere seks) regionale brigadene (fra 1909 kalt regiment). De regionale brigadene ble tillagt territoriell kommando for sitt distrikt i fred, slik tilfellet var for distriktskommandoene da de ble opprettet.

Tanken om distriktsvise kommandoer ble vurdert allerede før 1940, og ved krigsutbruddet ble det opprettet en distriktskommando i Harstad. Der ble de militære operasjonene imidlertid ledet av divisjonssjefen, ikke av distriktskommandoen.

Da britiske myndigheter i 1941 la fram en plan for invasjon av Nord-Norge, iverksatte Hærens overkommando (HOK) arbeidet med en distriktskommando. En form for distriktskommando ble opprettet høsten 1941, for Svalbard. I 1941 opprettet Forsvarets overkommando (FO) en DK-stab i eksil, for å forberede norsk administrasjon under den framtidige frigjøringen. Ordningen, med fem distriktskommandoer, for Østlandet, Sørlandet, Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge, og en avsnittskommando (for Finnmark) ble formalisert i 1943. De fem distriktskommandoene ble så delvis satt opp i St. Andrews i Skottland høsten 1944.

Ved den tyske kapitulasjonen i mai 1945 rykket norske polititropper inn fra Sverige, sammen med staber fra distriktskommandoene, som samordnet innsatsen med de norske hjemmestyrkene.

Etter krigen

I den første tiden etter frigjøringen tok allierte styrker kontrollen over Norge, mens distriktskommandoene overtok ledelsen av hjemmestyrkene, samtidig som de tjeneste som et forbindelsesledd mellom de allierte styrker og norsk sivil administrasjon. Distriktskommandoene deltok også i avviklingen av tyske fangeleire i Norge.

Etter hvert som Hæren ble reetablert, fikk distriktskommandoene ansvar for samordning mellom disse. Fra 1946 ble en ny regimentsordning innført. Også Heimevernet, som ble opprettet i 1946, med HV-distrikt, ble underlagt respektive distriktskommandoer. Ved siden av gjenoppbyggingen av Hæren fikk distriktskommandoene oppdrag knyttet til å stille de norske Tysklandsbrigadene.

Oppgaver

Hærens overkommando utstedte i 1955 en ny instruks for distriktskommandoens sjef. I henhold til denne var distriktskommandosjefen kommandodistriktets øverste landmilitære myndighet, underlagt henholdsvis Forsvarskommando Nord-Norge (FKN) og Forsvarskommando Sør-Norge (FKS).

Distriktskommandosjefen skulle føre kommando over de staber, skoler, avdelinger og institusjoner som hørte inn under distriktet. Distriktskommandosjefen var pålagt å utarbeide forsvarsplaner, mobiliseringsplaner og beredskapsplaner, og for å avholde og delta i militære øvelser. Ved et væpnet angrep skulle distriktskommandosjefen mobilisere alle hærenheter innen sitt distrikt. Distriktskommandoene var organisert med egen stab.

Da forsvarsdistrikt (FD) ble innført i 1961 ble også disse underordnet respektive distriktskommandoer.

Avvikling

De ble avviklet som del av den store omorganiseringen av Hæren ved årtusenskiftet. Den nye nasjonale kommandostrukturen besto deretter (til 2009) av Fellesoperativt hovedkvarter (FOHK) i Stavanger med tilhørende landsdelskommandoer, henholdsvis Landsdelskommando Sør-Norge i Trondheim og Landsdelskommando Nord-Norge i Bodø.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg