Armékommandoen, til 1899 betegnelse på den øverste kommandomyndighet i den norske hær. Sorterte direkte under Kongen. 1899–1940 avløst av kommanderende general, 1945–68 av Hærens overkommando, 1968–70 Hærens stab. 1970 ble denne inkorporert i Forsvarets overkommando under navnet Hærstaben.