Forsvarskommando, regional, integrert enhetskommando i Forsvaret 1971–2002. Det var én forsvarskommando for Nord-Norge og én for Sør-Norge.