Sufi, ein som tilhøyrer ein tariqa og praktiserer sufisme, dervisj.