Efendi, tittel som vart brukt i Det osmanske riket om sivile tjenestemenn, mullahar, vitskapsmenn og andre lærde personar. Den vart, liksom bey ´herr´og tilsvarande titlar, sett etter namnet (og ev. tilnamnet) og ofte føydd til embetstittelen. Eks.: Emin efendi, Ahmet Mithat efendi.