Turanisme, politisk rørsle frå byrjinga av 1900-talet, som tok sikte på å samle alle tyrkiske folkeslag. Under det ungtyrkiske regimet (1908–1918) var den turanistiske idéen statsideologi i Det osmanske riket.