Abdülmecit, osmansk sultan fra 1839. Hans stilling var lenge truet av den mektige Muhammed Ali (Mehmet Ali), visekonge i Egypt. Førte Krimkrigen mot Russland. Innenriks videreførte han faren Mahmuts reformprogram.