Pasja, i det osmanske riket en ikke-arvelig tittel, opprinnelig overtatt fra det persiske padishah, for de høyeste sivile og militære dignitærer. Tittelen kom i bruk allerede på 1200-tallet. I Tyrkia ble den brukt om generaler til 1934, og den ble satt etter navnet. I Egypt ble den arabiserte versjonen basha avskaffet 1953.