David Komnenos, den siste keisaren i Det greske keisarriket Trapezunt ved dagens Trabzon ved Svartehavet. Han måtte 1461 overgje riket til tyrkarane og vart sjølv avretta.