Basji-bozukar, irregulære og ikkjeuniformerte tyrkiske troppar, som etter krigen mot Russland 1853 vart brukte til gendarmeritjeneste og i krigstilfelle. Dei var kjende for valdsmetodane sine og råskapen sin.