Sakprosa er i vid forstand tekster som mottakeren har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om virkeligheten. Flere definisjoner og betydninger av sakprosa er diskutert nedenfor i avsnittene om bruk og definisjoner.Tekstene kan være både skriftlige og muntlige. Eksempler på sakprosa i vid forstand er lærebøker, biografier, busstabeller, leksikon, statsbudsjett og nettavisenes artikler og leserkommentarer.Sakprosa finnes i de fleste medier: internett, bøker, TV, radio og aviser. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Nyere norsk sakprosa

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel