Peder Anderssøn Claudianus, født i Trondheim, norsk prest og forfatter. Han var med hele sin geistlige virksomhet knyttet til Danmark, men hans verdslige, for øvrig ikke meget omfattende forfatterskap røper en sterk følelsesmessig tilknytning til fødelandet. På sine eldre dager gikk han med utrettelig iver og glød inn for å bevise at nordmennene er Guds folk, som har oppdaget og befolket alle Jordens forskjellige land. Som bevis for at de gamle nordmenn hadde befolket den vestlige halvkule, anfører han at navnet patagon er en forvanskning av det norske uttrykk «Pakk dækon!».