Johannes Mathæus Jensen Furø, født i Malangen, norsk litterat, levde i stor fattigdom som fisker og husmann i hjembygda inntil Almuevennens redaktør, Chr. Johnsen, som hadde trykt en rekke artikler av Furø, ansatte ham som redaksjonssekretær. Han utgav bl.a. Formularbog for Fiskerstanden (1855) og Fra Ishavets Kyster. Fortællinger fra Nordland og Finmarken (1886).