Ivo de Figueiredo

Faktaboks

Ivo de Figueiredo

Ivo Bjarne de Figueiredo

Født
30. april 1966
Forfatter Ivo de Figueiredo fotografert i Oslo sentrum forbindelse av utgivelse av boken En fremmed ved mitt bord, 2016.
Av /Scanpix.

Artikkelstart

Ivo de Figueiredo er en norsk historiker, forfatter og kritiker. Gjennom et forfatterskap som strekker seg over 20 år har han skaffet seg en sentral posisjon blant våre aller mest profilerte sakprosaforfattere. Ivo de Figueiredo er en viktig representant for den profesjonaliseringen som sakprosaskrivingen har gjennomgått siden årtusenskiftet.

Bakgrunn

Ivo de Figueiredo er fra Langesund, som er en del av Bamble kommune. Han ble cand.philol fra Universitetet i Oslo i 1994, og skrev sin hovedoppgave i historie om Nasjonal Samlings politiske og ideologiske utvikling fra 1937 til 1940.

Debut

Han utga i 1999 Fredrikstad bys historie VI – mot et nytt årtusen 1964–1993 . Tre år senere kom boken Den norske fascismen. Nasjonal Samling 1933-1940, som var en videreføring av masteroppgaven.

Fri mann

For biografien Fri Mann. Johan Bernhard Hjort – en dannelseshistorie (2002) mottok Ivo de Figueiredo Brageprisen i 2002 (Faglitteratur). Dette er en tradisjonell og velskrevet biografi om juristen Hjort som en periode på 1930-tallet var nestformann i Nasjonal Samling under Vidkun Quisling, men som senere brøt med partiet og gjorde en viktig innsats for å hjelpe norske krigsfanger i Tyskland under andre verdenskrig. Etter krigen markerte Hjort seg som en konservativ regimekritiker og riksmålsmann, men han var også en uredd advokat som blant annet forsvarte Agnar Mykle i den såkalte Myklesaken. Ivo de Figueiredo vektlegger spesielt de ideologiske og politiske spenningene som Johan Bernhard Hjort sto midt oppe i, som et prisme for sin tid.

Henrik Ibsen

Ivo de Figueiredo videreførte sitt biografiske forfatterskap i 2006, da han utga det første bindet av sitt store verk om Henrik Ibsens liv og forfatterskap. Det første bindet fikk tittelen Mennesket, og strekker seg fram til 1868. I bind 2, Masken (2007) følger vi Ibsen til hans død i Kristiania i 1906. Som i boken om Johan Bernhard Hjort er forfatteren opptatt av å plassere Henrik Ibsen i sin norske og europeiske samtid. I dette verket viser de Figueiredo for alvor fram sin sans for kompositoriske grep, sitt blikk for beskrivende detaljer og sin evne til å sette Ibsens forfatterskap inn i en større litteratur- og idehistorisk sammenheng. Biografien om Henrik Ibsen fikk svært god mottakelse av kritikerne, ikke minst fordi de Figueiredo skriver både engasjerende og tilgjengelig. De to bindene ble i 2010 slått sammen i en ettbindsutgave beregnet på det internasjonale markedet, og Mennesket og Masken er solgt til England, Tsjekkia, Makedonia, Russland og Serbia.

Til ungdommen

Arbeidet med Henrik Ibsen resulterte i 2006 også i en faktabok for ungdom: Slipp meg. En bok om Henrik Ibsen (2006, illustrert med fotografier av Jo Michael de Figueiredo). Her gjenfortelles og problematiseres fem av Ibsens skuespill. For denne boken mottok de Figueiredo i 2006 Kultur- og kirkedepartementets fagbokpris for barne- og ungdomslitteratur.

Støv. En bok om Henrik Wergeland (2008, illustrert med fotografier av J. M. de Figueiredo) er en annen lettlest og kunnskapsrik faktabok for ungdom. Også for denne mottok forfatteren Kultur- og kirkedepartementets fagbokpris for barne- og ungdomslitteratur.

True Crime

I 2010 skjedde det en interessant utvikling i forfatterskape, da Ivo de Figueiredo utga boken Mysteriet Ingeborg Køber. En sann historie om spiritisme, kjærlighet og et mulig mord. Dette er en klassisk "true crime"-bok, der forfatteren tar for seg byfogd Ludvig Dahls drukningsdød på Hankø i 1934. Dødsfallet skulle komme til å rulle opp en smått fantastisk historie om en fargerik og hemmelighetsfull familie, der datteren Ingeborgs spiritistiske evner kommer til å spille en helt sentral rolle. Datteren ble etter hvert tiltalt for å stå bak farens død, og rettssaken illustrerte datidens sterke interesse for spiritisme og annen spekulativ "åndelighet", satt opp mot rasjonalisme og fornuftdyrkning. Igjen viser forfatteren sin evne til å gå inn i en tidsepoke og lage en levende historie om for lengst avdøde mennesker. Mysteriet Ingeborg Køber fikk strålende kritikker, og Dagbladets anmelder Arne Dvergsdal utropte den til "en av høstens beste og mest lesverdige bøker".

Norsk dramatikk

På oppdrag fra Norske dramatikeres forbund utga de Figueiredo i 2014 det svært ambisiøse verket ord/kjøtt: Norsk scenedramatikk 1890-2000. Her tar han for seg de viktigste tekstene i norsk dramatikk, og setter dem i en litteratur- og teaterhistorisk sammenheng. Det er altså tekstene, ikke aktørene eller teateranekdotene, som står i sentrum for denne fremstillingen, og forfatteren møter dramatikken med en både spørrende og åpen holdning. Det er snakk om et tydelig subjektivt fortellergrep, der selvspeilingen kanskje noen ganger kan ta i overkant mye plass. Det er heller ikke til å unngå at det så omfattende verk får et litt oppramsende preg, men likevel er resultatet et imponerende og systematisk arbeid, der verk etter verk blir innpasset i en teaterhistorisk sammenheng.

Farens historie

En fremmed ved mitt bord. Familiefortelling (2016) er historien om Ivo de Figueiredos slekt på farssiden. Figueiredos far ble født på Zanzibar som sønn av indiskættede foreldre fra den portugisiske kolonien Goa. Jakten på farens opprinnelse kan også leses som en undersøkelse av Figueiredos eget og til dels problematiske forhold til ham. Også denne gangen fikk forfatteren gjennomgående svært gode kritikker, og Tom Egil Hverven i Klassekampen mente at boken bekreftet Ivo de Figueiredo posisjon som "en av samtidas mest betydelige norske forfatterskap".

Edvard Munch

I 2017 ble det kjent at Ivo de Figueiredo har fått i oppdrag å skrive en ny biografi om kunstneren Edvard Munch. Den skal etter planen utkomme i 2022.

Kunstnerisk anerkjennelse

I 2010 vakte det oppsikt da Ivo de Figueiredo sammen med forfatterkollega Morten Strøksnes søkte om opptak i Den norske Forfatterforening, som organiserer landets skjønnlitterære forfattere. Søknaden var blant annet ment som et utspill om at sakprosa og sakprosaforfattere må kunne bedømmes som kunstnerisk verdifullt på linje med skjønnlitteratur. Selv om søknaden ikke førte fram, var diskusjonen den skapte et viktig bidrag til den økende anerkjennelsen av sakprosaens litterære verdi og betydning, som særlig er blitt synlig de siste 10-15 årene. Ivo de Figueiredo er blant de forfatterne som i særlig grad skal ha æren for denne statushevingen av norsk sakprosa.

Lærer og prisvinner

Ivo de Figueiredo er tilknyttet Morgenbladet som litteraturanmelder. Han er hovedlærer ved Aschehoug og Universitetsforlagets forfatterskole for sakprosa, som startet høsten 2008.

Han mottok i 2016 Språkrådets pris for fremragende bruk av norsk i sakprosa (Språkprisen).

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg