Johan Nordahl-Olsen, norsk forfatter og journalist, redaktør av Bergens Annonce-tidende 1897–1920 og av Bergens Aftenblad 1925–32. Han utgav flere historisk-litterære og genealogiske arbeider og var en kyndig Holberg-forsker; utgav bl.a. en samling kulturhistoriske skisser: Godtfolck og skielme (1911), Den bergenske presse 1814–1914 (1915) og Den Nationale Scene, de første 25 aar (1926, påbegynt av H. Wiers-Jenssen).